fbpx

54001, Україна, м Миколаїв,
вул. Нікольська, 29/1

3 лютого 2021 року було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 77, яким значно змінилася система оформлення дозвільних документів Держпраці, а саме дозволів на виконання робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам з охорони праці . Зміни, передбачені цією постановою опубліковані в Урядовому кур'єрі 10 лютого 2021 року і вступили в чинності 10 березня 2021 року.

Закон України «Про охорону праці» зобов'язує роботодавця забезпечувати його проведення. Загальні відомості про аудит роз'яснює стандарт ISO 19011: 2018. Це система заходів, якими збирається інформація про ті чи інші складові функціонування системи охорони праці підприємства і робиться оцінка стану цієї системи, визначаються недоліки і методи їх усунення.

Бланк декларації, передбачений Постановою № 77 від 03.02.2021 р., Містить детальні вимоги до внесення інформації про аудит: необхідно внести наказ про проведення аудиту, номер і дату укладення про його проведення - аудит є тепер обов'язковим документом для реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Аудит з охорони праці потрібен для суб'єктів господарської діяльності, які планують оформляти декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. У той же час, це не забороняє провести аудит з охорони праці підприємству, яке вже має дозвільні документи і навіть роботодавцю, діяльність якого не пов'язана з підвищеною небезпекою, для розуміння дотримання загальних норм законодавства з питань охорони праці.

У бланку нового зразка відсутні розділи про відповідальних осіб з питань охорони праці, інструкції, навчання, експлуатаційну документацію, нормативно-правову базу і т.д., очевидно, що висновок про проведення аудиту потрібно буде подавати разом з декларацією або він буде вимагатися територіальними управліннями Держпраці від роботодавців або організацій, які проводили аудит.

Відповідно до стандарту ISO 19011: 2018, аудити поділяються на 3 рівні:

Аудит першої сторони (внутрішній аудит, який проводиться власними силами підприємства);

Аудит другої сторони, який проводить зацікавлена ​​особа (наприклад, контрагент при укладанні договору або тендерний комітет);

Аудит третьої сторони (проводить акредитований особа, що володіє відповідними знаннями, вміннями і навичками, пройшло відповідне навчання і перевірку знань, що підтверджується сертифікатом).

Уповноважена особа (аудитор), згідно з попередньо затвердженою програмою аудиту, ознайомлюється з документами, що стосуються загальних питань охорони праці, а також особливостей виконання робіт та експлуатації устаткування, а також при необхідності оцінює безпосередньо самі робочі процеси. На підставі всього перерахованого вище дається оцінка відповідності стану охорони праці підприємства, визначається, чого саме роботодавець дотримується, чого немає, які виявлені недоліки і яким чином їх можна усунути.

Аудитору потрібно надати:

  • установчі документи роботодавця;
  • штатна структура;
  • перелік співробітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки;
  • документи, що підтверджують проходження навчання з охорони праці;
  • матеріали медичних оглядів, накази з питань охорони праці;
  • інструкції та положення з охорони праці;
  • експлуатаційна документація на обладнання, засоби індивідуального захисту, інше.

Належний аудит з охорони праці стане невід'ємною процедурою для оформлення декларацій з охорони праці, участі в тендерах і конкурентоспроможності підприємств на ринку.

За детальною інформацією звертайтеся за телефонами:

(067) 515 50 61 Заболотний Микола Миколайович

Угору